παρακολουθηση

Επιτήρηση με απόλυτη ασφάλεια και εξ αποστάσεως σε έναν Η/Υ ή κινητό τηλέφωνο. Για μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια, παρέχεται η δυνατότητα ειδοποίησης μέσω email

προστασια

Η συμβολή στην ενδυνάμωση της ασφάλειας του χώρου σας είναι καταλυτική, αφού μπορούν να αποτρέψουν επιθέσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο την υγεία των μελών της οικογένειας σας

αΣΦΑΛΕΙΑ

Οι συναγερμοί ενισχύουν την ασφάλεια και κατά την απουσία σας από τον χώρο. Τα χρήματα, τα κοσμήματα, τα πολύτιμα αντικείμενα και γενικά όλα τα υπάρχοντα σας είναι περισσότερο ασφαλή

μέτρα ασφαλείας: την εξασφάλιση της προστασίας για όλους


 κάποια απλά και γρήγορα βήματα για την προστασία του σας:
- Μην αφήνετε χρήματα και κοσμήματα εκτεθειμένα
- Τοποθετήστε κουρτίνες σε όλα τα παράθυρα
- Αν έχετε αυλή, αποφύγετε τα ψηλά δέντρα

Μην αφήνετε ποτέ τις πόρτες του σπιτιού σας ξεκλείδωτες Εγκαταστήστε έναν συναγερμό